Wesprzyj nas finansowo Wesprzyj nas! Przybij z nami piątkę! Kliknij i poznaj szczegóły

1874 – Straż Ogniowa w Kętach

OSP Kęty
piątek, 19 Listopad 2021 22:06
1874 – Straż Ogniowa w Kętach

W marcu 1868 r. datujemy pierwsze zmianki o początkach naszej formacji na terenie Miasta Kęty. Albowiem właśnie w marcu 1868 r. decyzją rady miejskiej na kurs przeciwpożarowy skierowano 2 osoby. W 1874 r. nasza organizacja została włączona w struktury Krajowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji i Lodomerii i najprawdopodobniej powstał pierwszy statut stowarzyszenia – jednocześnie tę datę przyjmujemy jako początek działalności naszego stowarzyszenia. Niemniej już 5 stycznia 1889 r. namiestnictwo galicyjskie dokonało rejestracji naszego stowarzyszenia i przyjęło nowy statut.

“Wskutek prośby założycieli straży ogniowej ochotniczej p. p. Henryka Dołkowskiego, dra Chrzanowskiego, dra Długołęckiego, Krzeczowskiego, Jana FoksaWincentego Zemanka i Zygmunta Kłodzińskiego Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła statut dla straży ochotniczej miasta Kęt.” 

Księga Uchwał Rady Gminnej, t.I., s. 268. – (20.11.1874r.)

Założyciele naszego stowarzyszenia:

W 1899 r. Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych powołał Okręg I z siedzibą w Kętach, w skład którego wchodziły powiaty: bielski, wadowicki, żywiecki i chrzanowski. Pod koniec XIX wieku kęcka OSP była modelową jednostką dla całej Galicji. Sukces ten został osiągnięty poprzez liczne szkolenia, w których nasi strażacy brali udział. W 1884 r. profesjonalny kurs instruktarzu walki z pożarem przeprowadził w naszej jednostce instruktor pożarnictwa z Krakowa – Józef Zagórski. 

Ważnym dokumentem, który został przyjęty 1 czerwca 1890 r. przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach był Regulamin służbowy dla ochotniczej straży pożarnej miasta Kęty. Ciekawostką jest, że regulamin ten w szczegółowy sposób precyzował kolejność zadań, jakie należy realizować w momencie przybycia na miejsce pożaru lub katastrofy budowlanej. Zawsze działania skierowane były w pierwszym etapie na ratowanie życia, a następnie na realizowanie zadań stawianych przed oddziałem.

Paragraf 35 regulaminu:

…śpieszący do pożaru nie powinien zważać na rady do powrotu jako to: “za późno” lub już “po ogniu” itp. tylko ma się udać na miejsce pożaru i przed swym komendantem się wstawić…

“W pełni kompleksowe przygotowanie do służby, wyposażenie, wdrożony system szkoleń ochotników i wreszcie organizacja korpusu kęckiej OSP odbiła się szerokim echem w całej Galicji. Na łamach jubileuszowego wydawnictwa zatytułowanego Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicji i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim 1875-1900, który ukazał się drukiem we Lwowie w 1909 r., zapisano wręcz, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach została doprowadzona do “najlepiej w kraju zorganizowanych”. Potwierdzenie tej opinii pośrednio znajdziemy już w trakcie lektury ogłoszonego drukiem we Lwowie w 1909 r. Regulaminu umundurowania, uzbrojenia, i odznak pierwszeństwa dla związkowych straży pożarnych w Galicyi (nakład trzeci), gdzie jako wzorcowe zaprezentowano umundurowanie właśnie kęckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Co ciekawe dochody na zakup sprzętu strażacy nie tylko czerpali z dofinansowania ze środków zewnętrznych, ale też z funduszy uzyskanych z “dawania widowisk teatralnych” przez teatr amatorski wystawiający sztuki w budynku użytkowanym przez kęcką Czytelnię.”

źródło: Kęty. Blaski i cienie miasta w minionych wiekach. Tom II

28 września 1890 r. podczas zgromadzenia okręgowego związku ochotniczych straży pożarnych w Kętach nasz członek dh Antoni Szczerbowski (redaktor 76 tomów Przewodnika Pożarniczego),  przedłożył wniosek do kierownictwa Krajowego Związku, zalecając powołanie w każdym powiecie lustratorów pożarnictw, których zadaniem będzie kontrola urządzeń pożarniczych. Rok później została wydana nowa ustawa o “policji ogniowej” i powołano “inspektorów pożarnictwa” dla miast galicyjskich.

W jakim miejscu się dziś znajdujemy jako stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna?

Jesteśmy dumni z naszej historii. Jednocześnie twardo stąpamy po drodze do “ratownictwa z pasją..” i pragniemy zachować dziedzictwo naszych przodków.  Z jakim skutkiem – ocenią nas przyszłe pokolenia…

 

Zobacz nas w akcji:

Statystyki:

Interwencje w danym roku:

2016

217

2015

220

2014

225

Współpracujemy:

Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Górskie Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe Czarny Groń Beskid Media Beskidzka Klinika Weterynaryjna Małopolska Urząd Gminy Kęty Powiat Oświęcimski