Wesprzyj nas finansowo Wesprzyj nas! Przybij z nami piątkę! Kliknij i poznaj szczegóły

Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie

OSP Kęty
środa, 28 Październik 2015 19:38
Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie

22 października 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs na Partnerów do udziału w Projekcie pt. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” dot. zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, w którym udział wzięła nasza jednostka.

Jest nam miło poinformować, że OSP Kęty wśród wytypowanych Partnerów zajęła wysokie 2. miejsce wśród 34 Ochotniczych Straży Pożarnych i 39. jednostek rezerwowych. W związku z tym, według wstępnych planów realizacji tego projektu, w drugiej połowie 2016 r. zostanie zakupiony nowy wóz strażacki, który zasili i wzmocni naszą jednostkę.

O projekcie:

„Samorząd Województwa Małopolskiego zaplanował środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach V Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2. Wsparcie służb ratunkowych, m.in. na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Uchwałą Nr 949/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. został zatwierdzony Regulamin konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15.

Projekt o zasięgu regionalnym pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach ww. konkursu, polegającega na zakupie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) z obszaru województwa małopolskiego, typu średniego bez wyposażenia ratowniczo-gaśniczego wraz z systemem łączności oraz z systemem monitoringu środowiskowego.”

Zobacz nas w akcji:

Statystyki:

Interwencje w danym roku:

2016

217

2015

220

2014

225

Współpracujemy:

Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Górskie Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe Czarny Groń Śniat-Med 3 Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Kraków Balice Beskid Media Beskidzka Klinika Weterynaryjna