Wesprzyj nas finansowo Wesprzyj nas! Przybij z nami piątkę! Kliknij i poznaj szczegóły

KONKURS – STRAŻAK ROKU 2016

OSP Kęty
środa, 28 Grudzień 2016 9:12
KONKURS – STRAŻAK ROKU 2016

Druhny i Druhowie!

Jak co roku zbliżamy się do podsumowań naszej działalności ratowniczej, szkoleniowej i profilaktycznej. W tym roku chcemy wyłonić najbardziej wartościowego członka naszego stowarzyszenia. W tym miejscu oddajemy Wam głos i prosimy, abyście  w swoim gronie, swoimi głosami wybrali strażaka, którego będziemy mogli uhonorować tytułem “Strażak Roku 2016” OSP Kęty. Liczymy na zainteresowanie tematem i 100% frekfencję w głosowaniu.

REGULAMIN KONKURSU „STRAŻAK ROKU 2016” OSP KĘTY

I.  ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu „Strażak Roku 2016” jest Zarząd OSP Kęty.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich strażaków ochotników zrzeszonych w stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna Kęty (OSP Kęty).
 3. Celem konkursu jest przedstawienie, spopularyzowanie i nagrodzenie strażaków ochotników wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia ludzkiego, czynnych w doskonaleniu swoich umiejętności ratowniczych i dbających o dobry wizerunek naszego stowarzyszenia.
 4. Głosowanie trwa od 30 grudnia 2016 r. do 28 stycznia 2017 r.
 5. Oficjalne wyniki zostaną podane na Zebraniu Walnym OSP Kęty dn. 4 lutego 2017 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik musi być członkiem stowarzyszenia OSP Kęty.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć strażacy ochotnicy i członkowie MDP – którzy podczas podjętych działań ratowniczych wyróżnili się odwagą, ofiarnością i poświęceniem, swoją postawą wzbudzając społeczny szacunek, dbają o wizerunek stowarzyszenia i propagują szeroko pojęte ratownictwo.
 3. Zarząd zgłasza do konkursu wszystkich członków stowarzyszenia OSP Kęty.

III. TRYB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY

 1. Kandydaci zgłoszeni do tytułu zostają umieszczeni na karcie do głosowania.
 2. Karta do głosowania zostanie udostępniona od 30 grudnia 2016 r. do 28 stycznia 2017 r. u Gospodarza remizy.
 3. Głosowanie ma charakter anonimowy i tajny.
 4. Każdy z członków stowarzyszenia (mający prawo wyborcze) OSP Kęty ma prawo do pobrania jednej karty do głosowania.
 5. 28 stycznia 2017 r. na zebraniu JOT zostanie wybrana 3 osobowa Komisja Konkursowa, która będzie czuwać na prawidłowością zliczania głosów, które znajdować się będą w zabezpieczonej urnie do głosowania. Jednym z członków komisji musi być członek Zarządu OSP Kęty.
 6. Zwycięzcą konkursu zostanie członek stowarzyszenia, który zgromadzi najwięcej głosów.

IV. NAGRODY

 1. Strażak wyróżniony tytułem „Strażak Roku 2016” otrzymuje:
 • nagrodę rzeczową ufundowaną przez Zarząd OSP Kęty ,
 • pamiątkową statuetkę
 • listy gratulacyjne władz wojewódzkich i władz Związku OSP RP,
 • prawo noszenia na mundurze naszywki „Strażak Roku 2016 ”,
 • prezentację sylwetki serwisach www.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Od rozstrzygnięć Komisji Konkursowej nie przysługuje tryb odwoławczy.
 2. Pula nagród określona w regulaminie może być zwiększona w miarę pozyskiwania sponsorów, a o ich rozdziale decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
 3. Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości publicznej w sposób jak   niniejszy regulamin.

 

Zarząd OSP Kęty – na mocy Uchwały nr 9/2016 z dn. 16.12.2016 r.

Zobacz nas w akcji:

Statystyki:

Interwencje w danym roku:

2016

217

2015

220

2014

225

Współpracujemy:

Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Górskie Ochotnicze Pogotowe Ratunkowe Czarny Groń Beskid Media Beskidzka Klinika Weterynaryjna Małopolska Urząd Gminy Kęty Powiat Oświęcimski